அடித்தளம் குறைந்த கல்வியால் கவலைப்படும் பெற்றோர்
இந்தியாவின் எதிர்கால குடிமக்களை உருவாக்கும் ஆசிரியர்கள்

பெரும்பான்மையான மாணவர்கள் படிப்பதிலும் எழுதுவதிலும் பின்தங்கியுள்ளனர், கல்வியை தொடராமல் இடைநிற்றலாலும் மற்றும் தொடர்ந்து பயில்பவர்கள் மதிப்பெண்ணை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு பட்டங்களை பெறுவதாலும் தொழில் மற்றும் வேலை வாய்ப்பில் பின்தங்கியுள்ளனர்.
.அடித்தளம் அமைக்காமல் ஒரு கட்டிடத்தை கட்டுவதால் என்ன பயன்?
மொழியே கல்வியின் அடித்தளம்
எழுத்துக்களே மொழியின் அடித்தளம்
எழுத்துக்கள் இல்லாமல் மொழி இல்லை
பள்ளியில் சேர்ந்த 2 முதல் 3 வருடங்களுக்குள் எழுத்துக்களை சிறப்பாக வாசிக்கவும் எழுதவும் உறுதியான அடித்தளம் அமைக்கப்பட வேண்டும்
அடிப்படை எழுத்துக்களை நல்ல முறையில் வாசிக்க மற்றும் எழுதுவதற்கு ஒரு சிறப்பான அடித்தளத்தை அமைப்பதற்காக மாநில, தேசிய மற்றும் சர்வதேச மொழி எழுத்துக்களையும் மற்றும் பெருக்கல் வாய்ப்பாடுகளையும் ஸ்லேட்டுகளில் பள்ளங்களாக செதுக்கி புதிய எழுத்து பலகையை உருவாக்கியுள்ளோம்
அவை தற்போதைய ஸ்லேட்டுகளில் இருந்து வேறுபட்டவை
முயற்சியே திருவினையாக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம்
கணிப்பொறியில் பதிவிடும் எழுத்துக்களை வன்வட்டு வேகமாக உள்வாங்கி விரைவாக அச்சிடுவதைப் போல ஸ்லேட்டுகளில் உள்ள எழுத்து வடிவங்களில் பென்சில் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான முறைகள் எழுதி படிப்பதன் மூலம் எழுத்துக்கள் குழந்தைகள் மனதில் பசுமரத்தாணி போல பதிந்து வேகமாக எழுதும் கை பழக்கமும் வந்துவிடும்.
சுண்ணாம்பு குச்சியால் ஒவ்வொரு குழந்தையின் கரும்பலகையிலும் எழுத செலவழிக்கும் ஆசிரியரின் விலைமதிப்பற்ற நேரம் சேமிக்கப்படுகிறது
இது உடைக்க முடியாதது நீரினால் நனைந்து நைந்து போகாதது மற்றும் நீடித்து உழைக்கக் கூடியது, விலை குறைவானது மற்றும் காகிதத் தேவையில்லாதது
காகிதத்திற்காக மரங்களை வெட்டத் தேவையில்லை
எழுத்துக்களை முறையாக வாசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் சரியான அடித்தளம் அமைக்கப்படும் போது புத்தகங்களை பிழையின்றி படிக்கவும் எழுதவும் முடியும்
எழுத்துக்களை சரியாக எழுதப் படிக்க கற்றுக் கொண்ட பிறகு, தமிழ், இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் அடிப்படை உலக அறிவைக் கொண்ட மும்மொழிப் புத்தகம் "அமைப்புப் புத்தகம்" என்ற பெயரில் படிப்பதற்கும் சொற்றொடர்களை பார்த்து பென்சிலால் எழுதி பயிற்சி பெறுவதற்கு மூன்று மொழிகளில் பார்த்து எழுதும் புத்தகமும் பள்ளங்களாக எழுத்துக்கள் செதுக்கப்பட்ட ஆறு(6) ஸ்லேட்டுகளையும் புதியதாக அக்க்ஷராபியாஸ் கல்வி தொகுப்பு என வெளியிடப்பட்டுள்ளது
குழப்பம் அடைவதைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, குழந்தைகள் ஒன்றைத் தெளிவாகக் கற்றுக் கொண்டபின் அடுத்ததை கற்கும் விதமாக இந்த தொகுப்பில் மூன்று பாகங்கள் மூன்று தனித்தனி பைகளில் வழிகாட்டு புத்தகங்களுடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது
முதல் பாகத்தில் தமிழ், இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் 1 மற்றும் 2ம் பக்கத்துடன் பள்ளங்களாக செதுக்கப்பட்ட எழுத்துக்களை கொண்ட மூன்று ஸ்லேட்டுகள் உள்ளது
இரண்டாவது பாகத்தில் 3 மற்றும் 4 ம் பக்கங்களைக் கொண்ட தமிழ் மற்றும் இந்தி ஸ்லேட்டுகளும் மற்றும் 2 ம் பக்க பெருக்கல் வாய்ப்பாடு ஸ்லேட்டும் உள்ளது
மூன்றாம் பாகத்தில் எழுதுவது மற்றும் படிப்பதில் குழந்தைகளிடம் எதிர்காலத்தில் தன்னம்பிக்கையை உருவாக்கும் விதமாகவும் குழந்தைகளின் படிப்பறிவைப் பற்றி பெற்றோர்களின் கவலைகளை நீக்கும் பொருட்டும் மும்மொழிகளில் ஒரு "அமைப்புப் புத்தகமும்" சொற்றொடர் பயிற்சி செய்வதற்காக பார்த்து பென்சில் கொண்டு எழுதும் “பார்த்து எழுதும் புத்தகமும்" உள்ளது
ஒவ்வொரு மொழியையும் பிரத்தியேகமாக கற்க அல்லது கற்பிக்க விரும்புவோருக்கு
1. 3 ஸ்லேட்டுகள் - தமிழில் 'அ' விலிருந்து 'ன்' வரை 2. ஸ்லேட்டுகள் மற்றும் 2 பக்க பெருக்கல் வாய்ப்பாட்டு 1 ஸ்லேட்
2. 3. ஸ்லேட்டுகள் - இந்தியில் 'அ' முதல் 'ஷா' பாரகடி வரை 2 ஸ்லேட்டுகள் மற்றும் 2. பக்க பெருக்கல் வாய்ப்பாட்டு 1 ஸ்லேட்
3. 2. ஸ்லேட்டுகள்- 1. ஆங்கில ஸ்லேட் மற்றுமொரு வாய்ப்பாட்டு ஸ்லேட்
4. 2. புத்தகங்கள் - வாசிக்க 'அமைப்புப் புத்தகம் மற்றும் பார்த்து எழுத ‘பார்த்து எழுதும் புத்தகம்' என 4 பைகளில் தனித்தனியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
படிக்காத பெரியவர்களும் "அக்க்ஷராபியாஸ்" மூலம் எளிதாகக் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

PARENTS WORRIED OF FOUNDATION LESS EDUCATION
TEACHERS NURTURING FUTURE CITIZENS OF INDIA...

Majority of the students are lagging behind in reading and writing, dropping out in the middle and the continuing are obtaining marks and degrees, lacking quality of employability.

What is the use of constructing a building without Foundation?

Language is the base of Education
Alphabet is the base of Language
without letters of Alphabet there is no language
within two to three years of joining in the school
proper Foundation should be laid in the children
in reading and writing of letters of Alphabets perfectly.

To lay proper foundation in reading and writing of letters of alphabets, we have prepared slates with letters in grooves in Regional, National and International Languages and Multiplication tables.

They are different from the present slates
We all know that, Practice makes perfect.

Letters in the grooves of slates can be traced with pencil by the children by reading and writing, writing and reading hundreds and thousands of times
gets stored in their brains, hand gets habituated to write speedily
In computer language letters enter the hard disc and the printer prints speedily.

Teachers have to do supervision only
Precious time of writing of letters with chalk
by the teachers on each slate of the children is saved.

It is unbreakable, non-soaking and durable
less expensive and paperless. No felling of trees for paper.
when Foundation is laid in reading and writing of letters of Alphabets, one can read books and write without mistakes.

After learning to read and write the letters perfectly, A book to read by name “Adithala Putthakam, Bunyadikitab, Foundation book” in 3 languages Tamil, Hindi and English with basic worldly knowledge and a Copy Writing Book in 3 languages to practice writing on paper with pencil, with six(6) slates with letters in grooves, “Aksharabhyas” Kit is unveiled.

Not to get confused, this kit contains three parts in three bags separately with guidelines, to introduce them to the children one after the other, only after they learn each of them perfectly.

First Part contains 3 slates with 1 and 2 pages of letters in grooves in Tamil, Hindi and English;

Second Part contains 3 slates out of which 2 slates with 3 & 4 pages in Tamil and Hindi and one slate of Multiplication Tables with 1 & 2 pages and the

Third Part contains “Foundation book” and a Copy Writing Book to practice on paper with pencil, both in three languages, making the children self-confident with perfection in reading and writing of languages, who excel in future without worry to the parents.

For those who want to learn or teach each language exclusively
1. 3 slates-2 slates from "அ" to "ன்" in Tamil and one slate of tables

2. 3 slates- 2 slates from "अ" to  "क्ष" barahkhadi in Hindi and one slate of Tables

3. 2 slates- 1 slate of English and one slate of Tables

4. 2 books- “Foundation book” for reading and a “Copy Writing book”; are provided in 4 bags separately.

Uneducated elders also can learn easily with “Aksharabhyas”.

Tamil Alphabet Slates Page 1, 2, 3 & 4 pages with total letters in grooves to learn by tracing with pencil by reading and writing for a foundation in age 3 to 6 years children’s. The Slates are with letters in grooves for practice by the children of 3 years and above for tracing with pencil hundreds of times by reading and writing, writing and reading, habituating the hand to write, mouth to pronounce entering brain at early childhood. The slate is unbreakable, non-soaking, eco-friendly, cost-effective, easy to handle by the children weighting 280 grams only with dimensions of 27cms X 30cms X 0.5mm thickness, usable for generations.

Tamil Aksharabhyas Kit

Tamil Hindi English Aksharabhyas Kit with 2 Tamil slates, 2 Hindi slates, English slate & Multiplication tables slate with total letters in grooves (Patent No.318141) to learn by tracing with pencil by reading and writing for a foundation in age 3 to 6 years children’s & 3 in one Foundation book to read & learn a Copy Writing Book for practice on paper with 3 bags, 3 Languages Direction charts in it. The Slates are with letters in grooves for practice by the children of 3 years and above for tracing with pencil hundreds of times by reading and writing, writing and reading, habituating the hand to write, mouth to pronounce entering brain at early childhood. The slate is unbreakable, non-soaking, eco-friendly, cost-effective, easy to handle by the children weighting 280 grams only with dimensions of 27cms X 30cms X 0.5mm thickness, usable for generations; Foundation book to read and learn 3 languages simultaneously of state-specific language Tamil, National Language Hindi, International language English inclusive of introductory maths to read, learn and practice which opens windows to the known and unknown world of knowledge around them answering their inquisitive minds laying Foundation for excellence in the path of their future education. It consists of basics, words, equal and opposite words, small sentences, names of plants, flowers, seeds, vehicles, dwellings, animals, body parts, computer parts, small stories, folk songs, and many more living, non-living matters in the world, names of great personalities, proverbs, poems, names of the countries on the earth and pages for exercises using pencil and rubber by the children and Copywriting Book for practice alphabets in 3 languages thorough practice. They are available separately or within the TAMIL AKSHARABHYAS KIT.